سید جواد حسینی علی بانی _Ninja-2-512_1.png

سلام من سید جواد حسینی علی بانی هستم مدیر فناوری اطلاعات مشغول فعالیت در استودیو درنا.

نظرات کاربران