بخش سرمایه‌گذاری درنا

  • تاریخ انتشار : 20 اردیبهشت 1398

در سال های اخیر، توسعه آثار هنری جدید در کشور به منظور ایجاد اثرهای فاخر با رویکرد جذب مخاطب اهمیت وافری یافته است. از طرفی لازمه ایجاد آثار هنری جدید نیاز به سرمایه های بالا برای راه اندازی آنها می باشد. استودیو درنا افتخار این را دارد تا با اتخاذ رویکرد سرمایه گذاری فعال به پیشبرد متوازن اهداف توسعه ای آثار هنری جدید در کشور کمک نماید.
استودیو درنا این  آمادگی را دارد تا با ارائه، راهکار های سرمایه گذاری بر روی پروژه‌های هنری، شما را در اجرای ایده های خود یاری نمائیم. بدیعی است، این سرمایه گذاری به صورت ارائه خدمات می باشد.
تخصص ما برای حمایت از هنر ایران
برای درخواست سرمایه‌گذاری می بایست فرم تماس با ما را پر کنید، تا پس از بررسی با شما تماس حاصل گردد.